MAJAR

Reprezinta o marca de valoare la nivel mondial in domeniul agriculturii, remarcandu-se prin calitate, fiabilitate si durabilitate in timp